هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
Menu

تصویر کالا

نام کالا

سیفون محک

کد کالا

قیمت (تومان)

سیفون دیواری (فلاش تانک) طنابی

815

166000

سیفون دیواری (فلاش تانک) دکمه ای

815 bl

184000

سیفون دیواری (فلاش تانک) طنابی

820

212000

سیفون دیواری (فلاش تانک) باریک

850 bl

207000

سیفون شتر گلو

301

17000

سیفون بدون زیر آب

311

18000

سیفون روشویی/ظرفشویی

316

27000

سیفون یک لگن ظرفشویی

317

28000

سیفون یک لگن ظرفشویی با خروجی

318

31000

سیفون دو لگن ظرفشویی

320

40000

سیفون دو لگن ظرفشویی با خروجی

321

44000

سیفون دو لگن با سر ریز بینی

321T

51000

سیفون دو لگن فانتزی

361T

74000

سیفون سر ریز وان

404

105000

سیفون زیر دوشی

401

28000