هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
Menu

تصویر کالا

نام کالا

شیلان 18-20-25 (فیلبر)

سایز

قیمت (تومان)

شیلان 18 (فیلبر) یکسر مهره 3/4 و یکسر دنده 3/4َ

20CM

79300

شیلان 18 (فیلبر) یکسر مهره 3/4 و یکسر دنده 3/4َ

30CM

83100

شیلان 18 (فیلبر) یکسر مهره 3/4 و یکسر دنده 3/4َ

40CM

87000

شیلان 18 (فیلبر) یکسر مهره 3/4 و یکسر دنده 3/4َ

50CM

91500

شیلان 18 (فیلبر) یکسر مهره 3/4 و یکسر دنده 3/4َ

60CM

95900

شیلان 20 (فیلبر) یکسر مهره "1 و یکسر دنده "1

20CM

124300

شیلان 20 (فیلبر) یکسر مهره "1 و یکسر دنده "1

30CM

129400

شیلان 20 (فیلبر) یکسر مهره "1 و یکسر دنده "1

40CM

134500

شیلان 20 (فیلبر) یکسر مهره "1 و یکسر دنده "1

50CM

140100

شیلان 20 (فیلبر) یکسر مهره "1 و یکسر دنده "1

60CM

145600

شیلان 25 (فیلبر) یکسر مهره 1.14 و یکسر دنده 1.14

30CM

320600

شیلان 25 (فیلبر) یکسر مهره 1.14 و یکسر دنده 1.14

40CM

326700

شیلان 25 (فیلبر) یکسر مهره 1.14 و یکسر دنده 1.14

50CM

334300

شیلان 25 (فیلبر) یکسر مهره 1.14 و یکسر دنده 1.14

60CM

342000