هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
Menu

تصویر کالا

نام کالا

شیلان 18-20-25 (فیلبر)

سایز

قیمت (تومان)

شیلان 18 (فیلبر) یکسر مهره 3/4 و یکسر دنده 3/4َ

20CM

107000

شیلان 18 (فیلبر) یکسر مهره 3/4 و یکسر دنده 3/4َ

30CM

112100

شیلان 18 (فیلبر) یکسر مهره 3/4 و یکسر دنده 3/4َ

40CM

117400

شیلان 18 (فیلبر) یکسر مهره 3/4 و یکسر دنده 3/4َ

50CM

123500

شیلان 18 (فیلبر) یکسر مهره 3/4 و یکسر دنده 3/4َ

60CM

129400

شیلان 20 (فیلبر) یکسر مهره "1 و یکسر دنده "1

20CM

167800

شیلان 20 (فیلبر) یکسر مهره "1 و یکسر دنده "1

30CM

174600

شیلان 20 (فیلبر) یکسر مهره "1 و یکسر دنده "1

40CM

181500

شیلان 20 (فیلبر) یکسر مهره "1 و یکسر دنده "1

50CM

189100

شیلان 20 (فیلبر) یکسر مهره "1 و یکسر دنده "1

60CM

196500

شیلان 25 (فیلبر) یکسر مهره 1.14 و یکسر دنده 1.14

30CM

432800

شیلان 25 (فیلبر) یکسر مهره 1.14 و یکسر دنده 1.14

40CM

441000

شیلان 25 (فیلبر) یکسر مهره 1.14 و یکسر دنده 1.14

50CM

451300

شیلان 25 (فیلبر) یکسر مهره 1.14 و یکسر دنده 1.14

60CM

461700