هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
Menu

تصویر کالا

نام کالا

شیلان 8 (رابط یا افزایش طول)

سایز

قیمت (تومان)

شیلان 8 (رابط) یک سر مهره 1/2 و یک سر دنده 1/2

15CM

20500

شیلان 8 (رابط) یک سر مهره 1/2 و یک سر دنده 1/2

20CM

21000

شیلان 8 (رابط) یک سر مهره 1/2 و یک سر دنده 1/2

30CM

22400

شیلان 8 (رابط) یک سر مهره 1/2 و یک سر دنده 1/2

40CM

23600

شیلان 8 (رابط) یک سر مهره 1/2 و یک سر دنده 1/2

50CM

25200

شیلان 8 (رابط) یک سر مهره 1/2 و یک سر دنده 1/2

60CM

26700

شیلان 8(رابط) یک سر مهره 3/8 و یک سر دنده 3/8

15CM

20500

شیلان 8(رابط) یک سر مهره 3/8 و یک سر دنده 3/8

20CM

21000

شیلان 8(رابط) یک سر مهره 3/8 و یک سر دنده 3/8

30CM

22400

شیلان 8(رابط) یک سر مهره 3/8 و یک سر دنده 3/8

40CM

23600

شیلان 8(رابط) یک سر مهره 3/8 و یک سر دنده 3/8

50CM

25200

شیلان 8(رابط) یک سر مهره 3/8 و یک سر دنده 3/8

60CM

26700